UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

2016-12-06Læs et Ord til Dagen i dag (2016-12-07)2016-12-08
Ordet for 2016-12-07
7. december
Bliv vejleder for et faderløst barn
... skaf den faderløse ret ... Es 1,17
I sin bog Mødre og Sønner taler Jean Lush om den udfordring, det er for enlige mødre at opdrage sønner. Alderen 4-6 år er særligt vigtig og vanskelig. En dreng i den alder elsker stadig sin mor, men han føler trang til at understrege sin maskulinitet. Hvis han har en far i hjemmet, vil han bruge mere tid sammen med ham uden sin mor og sine søstre. Hvilket råd kan man så give en mor, der er alene om at opdrage en søn?
For det første skal hun indse, at han har behov, som hun ikke er den bedst egnede til at møde. Hendes bedste mulighed er at finde en mand, der kan optræde som rollemodel for hendes søn. Gode vejledere er naturligvis vanskelige at finde. Enlige mødre kunne overveje at bede venner, slægtninge eller naboer om at bruge et par timer en gang om måneden. Enlige mødre, som hører til i en menighed, kan finde støtte til deres drenge mellem de mandlige medlemmer. Skriften byder troende mennesker at have omsorg for børn uden fædre: "... skaf den faderløse ret, før enkens sag!" Jesus tog piger og drenge på skødet og sagde: "... den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig." Matt 18,5
Hvis du er en mand, og du har bedt Gud om at blive brugt af ham, kunne dette være en god mulighed for tjeneste. Tænk på det utrolige potentiale, en lille dreng rummer, og på det privilegium det vil være at hjælpe til med at forme ham til en Guds mand, der bruger sit liv på at leve op til Guds formål med ham. Hvilket privilegium!
Bibellæseplan: Ordsp 8; Åb 14; Neh 8-9

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.