GDPR

I dette afsnit vil vi give dig oplysninger om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og til hvilke formål.

Vi indsamler og behandler kun oplysninger om dig i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Databeskyttelsesforordning 2016/679 af 27. april 2016 ("Databeskyttelsesforordningen") med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning ("Databeskyttelseslovgivningen").

CCW er dataansvarlig for de personoplysninger vi indsamler for at give dig adgang til og for kunne tilbyde dig tjenesten, for at opfylde dine anmodninger, for at optimere hjemmesiden og for at kunne markedsføre vores og vores samarbejdspartneres produkter og ydelser over for dig. Udbyder af Service ydelsen og dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Central CarWash ApS (CCW)
kontakt@centralcarwash.dk
22994071
K. Christensens Vej 2D
9200 Aalborg
36927194

Vi er ikke dataansvarlig for de personoplysninger, som du selv vælger at uploade på tjenesten eller for de oplysninger, der er indeholdt i din kommunikation med værksteder og andre tredjeparter.

De oplysninger du via Tjenesten eller i øvrigt videregiver til værksteder m.m. bliver værkstedet dataansvarlig for.

Hvilke oplysninger vi indsamler om dig, til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag.

Når du besøger ccw.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden ccw.dk. Dette er f.eks. oplysninger om, hvilken type browser du bruger og informationer om din computer, din IP-adresse, og oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden, hvilke sider du besøger, og hvilke links du klikker på, din trafik til og fra Tjenesten, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, standardweblogoplysninger og oplysninger indsamlet via cookies og lignende teknologier.m.m.

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og funktionerne samt foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre ccw.dk samt vise dig relevante tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn og e-mailadresse, og vi registrerer, at du har bedt os sende nyhedsbreve med markedsføring fra os og vores samarbejdspartnere. Formålet er at kunne efterkomme din anmodning og for at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du opretter en profil på Tjenesten, beder vi dig oplyse en række stamoplysninger, herunder dit navn, adresse, e-mail og telefon.

Du kan ikke oprette en profil uden, at du giver os disse oplysninger. Du kan vælge at logge ind via en facebookprofil. Når du anvender et sådant log-in til at logge ind på Tjenesten, får vi adgang til de oplysninger, som du har valgt, skal være offentligt tilgængelige på det pågældende sociale netværk for at kunne validere dig. Oplysningstypen og omfanget af de oplysninger, som vi indhenter om dig, vil afhænge af, hvordan du har tilpasset din offentlige profil. Du kan vælge at tilknytte yderligere oplysninger til din profil om dit køretøj, herunder oplysning om model, mærke, brugsdata og registreringsnummer. Vi skal bruge disse oplysninger for at kunne give dig adgang til vores platform og tilbyde dig de ydelser og services, der er relevante for dig og din bil, herunder for at kunne formidle kontakt til værksteder, der vil give tilbud på service ydelser mv. til dig i overensstemmelse med dit ønske. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Du har via platformen mulighed for at uploade dit eget materiale i form af dokumenter, billeder mv.

Når du anmoder om tilbud på en service ydelse til dit køretøj, bliver oplysninger om din bils registreringsnummer, og opgaven du ønsker tilbud på, gjort tilgængelig for de tilknyttede værksteder, så de kan vurdere opgaven og evt. afgive et tilbud. Dine kontaktoplysninger videregives alene til det værksted, hvis tilbud du accepterer. Værkstedet vil herefter kunne kontakte dig via din oplyste e-mail og telefonnummer. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Når du kommunikerer med os, herunder via mail eller telefon, indsamler vi de oplysninger, som du vælger at give til os og den rådgivning eller bistand, som du ønsker. Formålet er at kunne kommunikere med dig og efterkomme dine anmodninger. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Videregivelse af dine oplysninger

Vi videregiver alene dine personoplysninger til andre dataansvarlige i det omfang, det er beskrevet i nærværende betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af personoplysninger uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov eller anden retlig forpligtelse, der påhviler os, eller det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi modtager eller indsamler endvidere oplysninger om dig og dit køretøj fra tredjeparter og føjer disse til vores brugeroplysninger. Disse oplysninger kan omfatte oplysninger fra biloplysningssider i forhold til

køretøjsspecifikationer, offentlige myndigheder og instanser såsom Trafikstyrelsen og Motorregisteret, supplerende kontaktoplysninger og yderligere oplysninger om dig fra andre kilder. Oplysningerne om dit køretøj bruges til at synliggøre anbefalede og skræddersyede services til netop din bil.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift, vedligeholdelse og forbedringer af Platformen, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

De pågældende virksomheder har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller beskadiges, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen eller i strid med vores instruks.

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsret

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om indsigt i vores behandling af dine personoplysninger, herunder hvilke kategorier af oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener, kategorier af modtagere af oplysninger m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@centralcarwash.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Hvis du har yderligere spørgsmål til GDPR, så skriv venligst en e-mail til kontakt@centralcarwash.dk.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan bl.a. indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder bedes du kontakte os på kontakt@centralcarwash.dk Vi forbeholder os dog ret til at afvise henvendelser der er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, ligesom vi kan betinge besvarelsen af et rimeligt gebyr.

Sletning af oplysninger

Oplysninger indsamlet om din brug af ccw.dk slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 5 år. Oplysninger gemmes i 5 år, da intervaller mellem besøg på værkstedet kan være op til eller mere end 5 år, og det er derfor en forudsætning for, at ccw.dk service fungerer efter hensigten.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din oprettelse af profil vil automatisk blive slettet, når du sletter din profil eller såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 5 år og ikke logger på senest 1 måned efter, at vi har givet dig meddelelse på den oplyste e-mail, at vi agter at slette din profil.]. Beskeder på fora med videre vil dog være tilgængelig efter sletning af profil.

Sletning af din profil

Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil og/eller de oplysninger og materiale, du har selv har uploadet på Platformen. Ved sletning af din profil skal du dog være opmærksom på, at evt. indlæg i fora og beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse indlæg og beskeder vil ikke blive slettet. Er din profil inaktiv i mere end 6 måneder eller ved krænkelser af disse betingelser, forbeholder vi os retten til at slette eller deaktivere din profil, og de oplysninger og materiale du har uploadet helt eller delvist.

Vi forbeholder os endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde Platformen og dermed at slette din profil i sådant tilfælde.

Sletning af din persondata

Du har retten til at blive glemt og få al din persondata, vi har hos ccw, slettet. Hvis du ønsker at gøre brug af denne ret, så skriv venligst en e-mail til kontakt@centralcarwash.dk.